Bezpieczeństwo i higiena pracy – szkolenia


BHP to zbiór zasad określających bezpieczne i higieniczne wykonywanie pracy. Jest dziedziną zajmującą się właściwymi warunkami pracy – ergonomią, medycyną, ekonomiką, psychologią oraz bezpieczeństwem technicznym pracy.

Każda osoba pracująca powinna znać zasady BHP jakie obowiązują w firmie, w której jest aktualnie zatrudniona, mogą one bowiem uratować życie jej i współpracownikom. Szkolenia z zakresu BHP można zorganizować dla potrzeb swojego przedsiębiorstwa w celu wyedukowania swojej kadry. Jest to obowiązkiem pracodawcy przed dopuszczeniem nowych pracowników do działania.

Nie wystarczy jednak pojedyncze zapoznanie się z wytycznymi, ponieważ mogą ulec one zmianie, należy powtarzać szkolenia bhp poznań. Powtórki są uzależnione od zmian wprowadzonych w zakresie nowych rozwiązań techniczno-organizacyjnych przedsiębiorstwa oraz od rodzaju wykonywanej pracy.

Minimalny czas trwania takiego szkolenia BHP wynosi od 8 do 32 godzin.
Szkolenia w tym zakresie powinny zostać przeprowadzone do 6 miesięcy zatrudnienia osoby w kadrze kierowniczej oraz do 12 miesięcy osób na pozostałych stanowiskach, takich jak pracownik administracyjno-biurowy, osoba na stanowisku inżynieryjno-technicznym oraz robotniczym.